Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Oprava věže kostela Sv. Jana Křtitele v Holohlavech


 
V noci  z 18. na 19. ledna 2007 postihlo území České republiky řádění orkánu Kyrril. Také v Holohlavech způsobil tento živel nemalé škody a mimo jiné poškodil krytinu věže kostela Sv. Jana Křtitele. Při následných opravách bylo zjištěno, že věž kostela má dožitou pozinkovanou krytinu a díky tomu do ní zatéká. Značně poničené trámoví věže je navíc napadené broukem tesaříkem. Z těchto důvodů se začalo uvažovat o její kompletní rekonstrukci. Odhadovaná cena rekonstrukce činila částku 1 800 000,- Kč.

Začátkem roku 2009 bylo ve spolupráci Obecního úřadu Holohlavy, Římskokatolické farnosti – děkanství Holohlavy a diecéze v Hradci Králové zažádáno o dotace z Havarijního fondu Ministerstva kultury  a Odboru  památkové péče Královéhradeckého kraje na opravu věže kostela.

1.dubna  2009 pořádal Obecní úřad Holohlavy  ve spolupráci se společností TROTINA Auto s r.o. , po dohodě s panem farářem  ThMgr. Aleksandrem Pajakem, MSF,  v prostorách kostela charitativní koncert sboru GOSPEL  LIMITED ( hudební styl amerických spirituálů ). Hlavním účelem koncertu bylo zviditelnění kostela jako jediné  kulturní a historické památky v naší obci v očích holohlavské veřejnosti. Poděkování patří místním firmám TROTINA Auto s.r.o., TERRY DESING, TOMAS  s.r.o., IDC FOOD, Bazar strojů s.r.o., které tuto akci podpořily.

 

Oprava věže kostela Sv. Jana Křtitele v Holohlavech  probíhala ve dvou etapách  v letech 2009 až 2011 za finančního přispění Obce Holohlavy, Ministerstva kultury České republiky a  Královéhradeckého kraje.

Opravu věže provedla firma Břetislav Kocián – tesař – památkář z Třebelovic, okr. Třebíč a odhadovaná cena opravy činila při cenách materiálu a prací platných v roce 2009 částku  ve výši 1 535 615,- Kč vč. DPH.

1. etapa opravy  proběhla  od  19. října 2009 do konce ledna 2010. V průběhu první etapy opravy byl jeřábem sejmut vršek věže nad lucernou. Stará a prohnilá spodn část věže byla nahrazena  novým trámovím, bedněním a oplechováním.

 

Finanční příspěvky  první etapy opravy věže kostela Sv. Jana Křtitele v Holohlavech v období 2009 – 2010:

2009:

Havarijní fond Ministerstva kultury ...........................

    250 000,- Kč

Odbor  památkové péče Královéhradeckého kraje .......... 350 000,- Kč
Obec Holohlavy .................................................. 200 000,- Kč

2010:

Havarijní fond MK a Odbor památkové péče KHK............ 400 000,-Kč
Obec Holohlavy .................................................. 50 000,- Kč
   

Celkové náklady první etapy opravy........................

1 292 196,- Kč

 

2. etapa opravy proběhla od 19. září 2011 do poloviny října 2011. V průběhu druhé etapy opravy byla jeřábem usazena na věž kostela její zbylá nově zrekonstruovaná část nad lucernou . Vsazen byl i nový kříž zhotovený a darovaný firmou TOMAS s.r.o. - provozovna Holohlavy

 

Finanční příspěvky  druhé etapy opravy věže kostela Sv. Jana Křtitele v Holohlavech:  

                

Havarijní fond Ministerstva kultury ...........................

    120 000,- Kč

Odbor  památkové péče Královéhradeckého kraje .......... 200 000,- Kč
Obec Holohlavy .................................................. 134 346,- Kč
   

Celkové náklady druhé etapy opravy.......................

454 346,- Kč

 

   

Celkové náklady na opravu věže kostela Sv. Jana Křtitele ..... 1 746 542,- Kč

 

Další zajímavosti a informace o opravě věže naleznete ZDE