Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Vyhlášky a zákony


Místní vyhlášky

Název vyhlášky

Účinnost

OZV č.1/ 2021 obce Holohlavy, kterou se stanoví poplatek za komunální odpad 12.01.2021

Zásady pro uzavírání smluv kupních a o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni

30.10.2017
OZV č.1/2015 obce Holohlavy o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadù vznikajících na jejím katastru 01.05.2015
OZV č.2/2015 obce Holohlavy, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství obce Holohlavy a vymezují prostory pro volné pobíhání psů 01.07.2015
OZV č.3/2015 obce Holohlavy o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností 01.05.2015
Jednací řád 24.11.2015
OZV č.3/2010 obce Holohlavy o místním poplatku ze psù 01.01.2011
OZV č.1/2009 o plánu zimní údržby místních komunikací obce Holohlavy 01.12.2009
OZV č.1/2007- O místním poplatku za zvláštní užívání veřejného prostranství 15.07.2007
Opatření obce č.1/2005 Řád veřejného pohřebiště 01.07.2005
Ceník provozovatele veřejného pohřebiště v Holohlavech

01.01.2010

Plán činnosti orgánů obce při vzniku mimořádné situace

01.06.2006

Důležité zákony

  • zák. č. 106/1999 Sb o svobodném přístupu k informacím
  • zák. č. 128/2000 Sb. o obcích
  • zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů
  • zák. č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník

 

Oznámení

 

  • nejsou vloženy žádné dokumenty

 

Výběrová řízení

 

  • nejsou vloženy žádné dokumenty