Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Stále se něco děje 2009 


Vážení návštěvníci internetových stránek obce Holohlavy, oddíl Stále se něco děje, ve kterém se nyní nacházíte, rekapituluje události v průběhu roku a zároveň připomíná proměny, kterými naše obec prochází a které si v dnešní uspěchané době ani nestačíme uvědomit

 PF 2009
K 1.lednu 2009 žilo v Holohlavech 863 obyvatel
 

V měsíci lednu a únoru po dlouhých letech ožila v Holohlavech sezóna plesů, které se konaly v nově vybudovaném Kulturním a stravovacím středisku.

V průběhu března rozhodili občané Holohlav prostřednictvím ankety o vybudování a podoběsportovního areálu a dětského hřiště na louce za „Brodkem„

 
V měsíci dubnu byl opraven chodník v ul. Na Lávkách v části od Brodku k ul. Jabloňová. Dále byla provedena oprava kanalizačních vpustí a vozovky v ul. Na Kršovce.
 
1. dubna se konal v kostele sv. Jana Křtitele v Holohlavech koncert pražského sboru Gospel limited. Asi hodinového programu se zúčastnilo okolo 200 návštěvníků. Akci podpořily místní firmy:

TROTINA Auto s.r.o., TERRY DESING, TOMAS s.r.o., IDC FOOD, Bazar strojů s.r.o.

 
26. dubna se v ul. Školní konal 2. ročník Malování křídami u příležitosti Oslav dne Země. Obrázky s ekologickou tématikou malovalo okolo 60 dětí i dospělých.
30. dubna se v Holohlavech „ U Kříže „ opět pálili „ Čarodějnice „. Akci předcházel již potřetí v řadě lampionový průvod, ze kterého se již pomalu stává tradice.
 
31. května pořádal Svaz žen ve spolupráci s Obecním úřadem Holohlavy tradiční Dětský den ve školním parku. Bohatý program, do kterého patřily soutěže, dětský kolotoč, trampolína a vystoupení skupiny historického šermu, pomáhali organizovat členové SDH Holohlavy, KST Holohlavy a Mateřská škola. Po celou dobu akce hrála k poslechu a tanci hudební skupina MP 2. Poděkování patří všem kteří se na akci podíleli a také sponzorům.
 
13. června se konala v prostoru fotbalového hřiště v Holohlavech tradiční hasičská pohárová soutěž. Soutěže se účastnilo 42 hasičských družstev z toho 20 družstev mužů, 4 družstva žen, 11 družstev starších žáků a 7 družstev mladších žáků.
V kategorii mužů obsadilo holohlavské družstvo 2.místo. V kategorii starších žáků se naše družstvo se umístilo na 6.místě a v kategorii mladších žáků si družstvo domácích z Holohlav odneslo 3.místo
 
22. června předložili zastupitelům na zasedání zastupitelstva obce Holohlavy projektanti Dopravně inženýrské kanceláře varianty studie „ Bezpečnostní úpravy na průjezdním úseku silnice I/33 v Holohlavech“. Zastupitelstvem byla vybrána varianta č. 2 a bylo odsouhlaseno zhotovení projektové dokumentace Dopravně inženýrskou kanceláří.
Dále byla projektovou kanceláří Atelier Klazar s.r.o. představena studie nového sportovního areálu a dětského hřiště na louce „U Brodku“, která byla na základě připomínek občanů a zastupitelů několikrát upravována.
 
V průběhu července byla provedena oprava zdi a brány na hřbitově
 
V září byla projektovou kanceláří Atelier Klazar s.r.o. předložena výsledná studie nového sportovního areálu a dětského hřiště na louce „U Brodku“, upravená na základě připomínek občanů Holohlav a zastupitelů. Areál byl oficiálně pojmenován jako Multifunkční hřiště obce Holohlavy.
 
20.září se na louce „ U Kříže „ za pěkného slunečného počasí konal třetí ročník Drakiády. Majitelé draků byli odměněni diplomem a sladkostmi.
 
19. října zahájila firma Kocián opravu věže kostela sv. Jana Křtitele v Holohlavech.
 
2. listopadu byla vrchní část věže za pomocí jeřábu snesena na zem, kde bude provedena její následná oprava.
Při následných pracích byl v báni pod křížem objeven tubus s dokumenty
 
4.prosince se v sále Kulturního a stravovacího střediska obce Holohlavy konala Mikulášská nadílka, které předcházelo divadelní představení. Po představení obdaroval Mikuláš všechny přítomné holohlavské děti ve věku od 2 do 10 let balíčky, které obci věnovala jako sponzorský dar firma TROTINA Auto s.r.o.. Na závěr nadílky proběhla diskotéka