Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

 

Stále se něco děje 2011


Vážení návštěvníci internetových stránek obce Holohlavy, oddíl Stále se něco děje, ve kterém se nyní nacházíte, rekapituluje události v průběhu roku a zároveň připomíná proměny, kterými naše obec prochází a které si v dnešní uspěchané době ani nestačíme uvědomit

 PF 2011
K 1. lednu 2011 žilo v Holohlavech 928 obyvatel
Zobrazit statistiku                         

3.ledna rozhodlo zastupitelstvo obce na zasedání č. 3 o odkoupení zchátralých domů čp. 64,65,66,80,81 v  ul. Dlouhá do vlastnictví obce. Následně bylo rozhodnuto o demolici výše uvedených domů. O využití vzniklé plochy bude rozhodnuto v budoucnu.

Na začátku února byla zahájena demolice zchátralých domů čp. 64,65,66,80,81 v ul. Dlohá. Demoliční práce pokračovali až do konce března.

4.března pořádal OÚ Holohlavy v Kulturním a stravovacím středisku Retro - disco ples

24. dubna uspořádal OÚ Holohlavy ve spolupráci s MŠ Holohlavy, paní Jakubskou a Tichou akci Malování křídami u příležitosti oslav Dne země
 
30. dubna se naposledy konala akce Pálení čarodějnic na tradičním místě "U Kříže" . V příštích letech by se tato akce měla přesunout do centra obce.

4. června se holohlavském parku konal tradiční Dětský den

23.října se konal 5. ročník Drakiády již na novém místě. Na louce mezi tratí a ul. U Jordánu.

 

4. listopadu byla usazena nová věžička na kostele Sv. Jana křtitele v Holohlavech. Tím byla ukončena II. etapa opravy věže kostela.
 

5. prosince pořádal obecní úřad ve spolupráci s firmou TROTINA Auto s.r.o. Mikulášskou nadílkou. Na rozdíl od předešlých let, kdy se mikulášská nadílka uskutečnila v Kulturním a stravovacím středisku, letos navštěvoval Mikuláš se svou družinou holohlavské děti v jejich domovech. Poděkování patří firmě TROTINA Auto, která zajistila Mikulášskou družinu a věnovala balíčky s dárky pro děti.