Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Stále se něco děje 2013


Vážení návštěvníci internetových stránek obce Holohlavy, oddíl Stále se něco děje, ve kterém se nyní nacházíte, rekapituluje události v průběhu roku a zároveň připomíná proměny, kterými naše obec prochází a které si v dnešní uspěchané době ani nestačíme uvědomit

Pf 2013

K 1.lednu 2013 žilo v Holohlavech 902 obyvatel

Přejít na statistiku

6. ledna byla dokončena rekonstrukce chodníku vedoucího z ul. Smiřická v Holohlavech do ul. Hanzova ve Smiřicích.

11. a 12. ledna v 1. kole prezidentských voleb volilo 501 holohlavských občanů. Volební účast v Holohlavech dosáhla 68% a vítězem 1. kola se pro holohlavské občany stal Jiří Dienstbier.

25. a 26 ledna v 2. kole prezidentských voleb volilo 462 holohlavských občanů. Volební účast v Holohlavech dosáhla 62,94 % a vítězem 2. kola se pro holohlavské občany stal ing. Miloš Zeman

 

30. dubna se konalo tradiční "Pálení čarodějnic a lampiónový průvod". Stejně jako v minulém roce se akce konala za hojné účasti na louce U Svatých.
 
V průběhu května byl vybudován nový chodník v ul. Školní, který je pokračováním stavajícího chodníku až na křižovatku s ul. Na Výsluní. Současně proběhla i rekonstrukce a snížení vjezdů k rodinným domům v ul. Smiřická.

 

1. června nebylo možné z důvodu velmí deštivého a chladného počasí pořádat tradiční dětský den v místním parku. Bylo rozhodnuto, že v průběhu června bude pro děti uskutečněna náhradní akce.
 
27. června se jako náhrada za Dětský den konala v místním Kulturním a stravovacím středisku akce " Vítání prázdnin " s diskotékou a soutěžemi pro děti ve věku 7 - 14 let. Před touto akcí proběhla v popoledních hodinách varianta pro děti z mateřské školy Holohlavy.
 
5. července pořádal Nohejbalový klub Holohlavy na místním tenisovém kurtu  II. ročník turnaje trojic - O pohár starosty obce za účasti 10 týmů

 

29. září se po roční odmlce zapříčiněné špatným počasím konal již 6. ročník Drakiády za krásného slunečného a větrného počasí , díky kterému se akce zůčastnil rekordní počet draků a dráčků z okolí.
 
8. října byla uzavřena dohoda mezi obcí Holohlavy a městem Smiřice, díky které mohou občané Holohlav využívat sběrný dvůr ve Smiřicích - Zderazi.
 
 
25. a 26 října se konaly předčasné volby do Poslanecké sněmovny parlamentu ČR. V Holohlavech  přišlo volit 60,13% voličů.
5. prosince opět pořádal obecní úřad ve spolupráci s SDH Holohlavy a firmou TROTINA Auto s.r.o. Mikulášskou nadílku. Podobně jako předchozích dvou letech navštěvoval Mikuláš se svou družinou holohlavské děti v jejich domovech. I letos  nadělovali dvě mikulášské družiny. První družina zajištěná SDH Holohlavy nadělovala v " Horních Holohlavech " a druhá družina, kterou zajistila firma TROTINA Auto s.r.o., nadělovala v části obce od Brodku směrem ke Smiřicím. Poděkování patří členům SDH Holohlavy a firmě TROTINA Auto, která věnovala balíčky s dárky pro děti