Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Stále se něco děje 2019


Vážení návštěvníci internetových stránek obce Holohlavy, oddíl Stále se něco děje, ve kterém se nyní nacházíte, rekapituluje události v průběhu roku a zároveň připomíná proměny, kterými naše obec prochází a které si v dnešní uspěchané době ani nestačíme uvědomit


ZVĚTŠIT

K 1. lednu žilo v Holohlavech  934 obyvatel
 
14. ledna zastupitelstvo obce na svém zasedání č.3 schválilo koncept architektonické studie revitalizace obecního parku, zahrady mateřské školy a návsi obce Holohlavy a dalo pokyn k jejímu dokončení architekty ateliéru ZALUBEM pod souhrnným názvem "Náves Holohlavy"
 
Začátkem března byly na základě dendrologické studie a doporučení skáceny čtyři přerostlé stromy v obecním parku. Kácení stromů proběhlo v kontextu s budoucím vybudováním "Návsi Holohlavy" .
 
9.března odehrál divadelní soubor TEMNO Týniště nad Orlicí v Kulturním a stravovacím středisku obce Holohlavy hru KOULE. Velmi kvalitní představení shlédlo 69 platících diváků.
 
17.března se v Kulturním a stravovacím středisku obce Holohlavy konala velmi zajímavá beseda o historii Holohlav s autorkou knihy Holohlavy paní Helenou Rezkovou a historikem panem PhDr. Ondřejem Tikovským, Phd
 
30.dubna se za hojné účasti naposledy konalo Pálení čarodějnic na louce U Svatých.
 
6.května byla podepsána smlouva Smlouva o dílo na výstavbu Sportovního parku U Svatých a současně bylo zhotoviteli díla - firmě Sportovní podlahy Zlín s.r.o. předáno staveniště na louce U Svatých
             Přejít na foto z výstavby parku
 
2.června se v holohlavském parku konal tradiční dětský den. Soutěží v rámci dětského dne se účasnilo cca. 120 dětí
 
Na začátku července byla zahájena rekonstrukce rozpadlé zdi farské zahrady
v ul. Dlouhá. Součástí rekonstrukce bude také vybudování parkovacích míst pro návštěvníky místního hřbitova.
 
23.září se na louce mezi železniční tratí a ul. u Jordánu zqa slunečného a hlavně větrného počasí konal již dvanáctý ročník Drakiády.
 
V neděli 29. září se již potřetí konal pochod Po stopách mnicha, kdy se akce za pěkného slunečného počásí účastnilo asi 40 dětí a dospělých.
Přejít na foto
 
V říjnu byla dokončena oprava farské zdi a vybudování parkoviště před hřbitovem.
a v ul. Smiřická byla vybudována U Brodku část chybějícího chodníku
Přejít na foto
 
20.října se na zahradě obecního úřadu opět dlabaly dýně. Akce s názvem Dlabání dýní aneb rozsviťme Holohlavy se těšila velké účasti
Přejít na foto
 
17.listopadu se na zimním stadionu v Jaroměři za účasti cca. 90 holohlavských občanů konalo Holohlavské bruslení
Přejít na foto
 
30.listopadu se v sále Kulturního a stravovacího střediska konala velmi zajímavá přednáška S JAWOU NA CESTÁCH - ČERNOBYL
 
1.prosince se v Holohlavech již počtvrté v rámci první adventní neděle rozsvěcovala vánoční lípa. Před rozsvícením lípy vystoupili žáci ZUŠ Smiřice a děti z MŠ Holohlavy.
 
5.prosince tři mikulášské družiny nadělovali v 58 holohlavských domácnostech a obdarovali 98 dětí