Obec Holohlavy
Obec Holohlavy
Obec Holohlavy
Obec Holohlavy

Stále se něco děje 2007

Vážení návštěvníci internetových stránek obce Holohlavy, oddíl Stále se něco děje, ve kterém se nyní nacházíte, rekapituluje události v průběhu roku a zároveň připomíná proměny, kterými naše obec prochází a které si v dnešní uspěchané době ani nestačíme uvědomit

V první lednových dnech letošního roku se kostel sv. Jana Křtitele v Holohlavech dočkal nových plastových svodů dešťové vody. Ty staré, měděné, si odnesl neznámý „sběratel“ tohoto barevného kovu. Připomínáme, že nové plastové okapy nemají žádnou „sběratelskou hodnotu“ a jejich poškození či zcizení byl byl pouze projev vandalismu nejhrubšího zrna. Práce na opravě svodů provedl na náklady obce pan Minařík.

V noci z 18. ledna na 19.ledna postihlo území České republiky řádění orkánu KyrrillTaké v Holohlavech tento živel způsobil značné škody:

  • výpadek dodávky elektrické energie v době od 21.000 hodin do asi 17.00 hodin následujícího dne
  • poškození střechy věže kostela sv. Jana Křtitele
  • vyvrácení 2 smrků v ul. Dlouhá u kapličky, jednoho stromu v parku a vyvrácení tůje na místním hřbitově, která následně poškodila pískovcovou sochu na hrobě Beranových

Poděkování patří členům Sboru dobrovolných hasičů v Holohlavech, kteří sepodíleli na odstraňování škod.

V sobotu 27. ledna v 19.00 hodin spěchající řidič Š Octavia nezvládl řízení svého vozidla a v ul. Na Státní naboural do pískovcového pomníku Boží muka. Vzhledem k tomu, že si způsobil škodu na vozidle za 250,- tisíc Kč, neujel z místa nehody a nehodu nahlásilPolicii ČR. Díky tomu známe jeho totožnost a náklady na opravu pomníku budou hrazeny z pojistky tohoto „řidiče – závodníka“. Škoda na pomníku je znalcemodhadnuta na 100,- tisíc Kč.

20. února zahájila firma Matex s.r.o. Piletice práce na modernizaci distribuční sítě elektrického nízkého napětí v ul. Zadní, Dlouhá a Na Státní. Souběžně s touto modernizací proběhne i rekonstrukce veřejného osvětlení a místního rozhlasu v ul. Zadní a Dlouhá.

V průběhu března byla dokončena rekonstrukce sociálního zařízení v prvním patře v budově Mateřské školy v Holohlavech. O grafickou výzdobu se postaraly samy děti.

Ve dnech 27. a 28.března provedl pan Minařík na náklady obce opravu střechy věže kostela sv. Jana Křtitele, poničené lednovou vichřicí. Při opravě však bylo zjištěno, že plechová kritina je na mnoha místech prorezlá a je nutné časem provést její rekonstrukci. Budou probíhat jednání mezi farností Holohlavy ( vlastník kostela – nemá peníze na opravu ) a Obecním úřadem o způsobu hrazení nákladů rekonstrukce střechy.

2. dubna v dopoledních hodinách byla ke spokojenosti našich malých občánků a jejich rodičů nainstalována nová „atrakce - konstrukce na lezení a prolézání“ na dětském hřišti v holohlavském parku. Odpoledne již byla „prolézačka“ v obležení.

30. dubna se „U Kříže“ konalo tradiční pálení čarodejnic. Poprvé však palení předcházel lampionový průvod, kterému vévodily čarodějnické převleky převleky dětí a samozřejmě lampiony. Průvodu, který vycházel okolo 19.45 hodin od hasičské zbrojnice, se účastnila asi stovka dětí a dospělých. Hranice vzplála po příchodu lampionového průvodu v 20.05 hodin.

21. května dokončila firma Matex s.r.o. rekonstrukci sítě elektrického nízkého napětí, veřejného osvětlení a místního rozhlasu.

V sobotu 2. června se v holohlavském parku konal Dětský den organizovaný Svazem žen ( pí. Kozová, Vébrová a Černá ) ve spolupráci s Obecním úřadem Holohlavy. Na organizaci a zabezpečení se dále podíleli: Trotina Auto a.s., členové Sboru dobrovolných hasičů, Mateřská škola Holohlavy a členové Klubu silového trojboje Holohlavy.

Ve 14.00 hodin byl Dětský den zahájen předtančením dětí z MŠ Holohlavy. Po celou dobu akce hrála k tanci i poslechu skupina MP – 2. Na děti čekal nabitý program v podobě atrakcí ( skákací nafukovací hrad a elektrické motorky ) a soutěží. Děti si mohly zasoutěžit v těchto disciplínách:

  • šplh na tyči a na laně
  • závod ve skákání v pytli
  • ruské kuželky
  • stříkání vodou na terč
  • lovení ryb
  • chůdy
  • házení míčků na terč a na plechovky

Občerstvení bylo zajištěno po celé odpoledne členy SDH.

Poděkování patří všem, kteří se podíleli na organizaci a sponzorům : Trotina Auto a.s., firma TOMAS s.ro., Tesařství Alfréd Schiller, firma RUND, Pila Podhora, Klempířství a pokrývačství Martin Minařík, Koloniál Smiřice- Helena Sluštíková, Pivnice U Prokopa, Josef Holeček, místní organizace KSČM

V sobotu 9 .června se konala na místním hřišti tradiční hasičskápohárová soutěž, které se účastnilo 11 mužských, 4 ženské a 15 žákovských družstev. Mužské družstvo Holohlav vybojovalo v tvrdé konkurenci 1. místo a obhájilo tak loňské prvenství. Nastupující generace mladých hasičů vybojovala pro Holohlavy v kategorii MH starší velmi pěkné druhé místo.

10. června věřící holohlavské farnosti oslavili Boží tělo. Tato slavnost byla spojena s prvním Svatým přijímáním a průvodem ke čtyřem oltářům rozmístěných po obci. Této slavnosti se zúčastnilo přibližně 100 věřících z Holohlav, Sendražic, Černožic a dalších okolních obcí. Na závěr oslavy se farníci sešli na pozvání pana faráře Fase k příjemnému posezení na místní faře.

15. července byly započaty stavební úpravy v budově č.p. 36 – bývalá hospoda – za účelem její přestavby na veřejné stravovací a kulturní zařízení.

V průběhu srpna byla v prostorách Mateřské školy probouráním příčky a nasledným spojením dvou místností vybudována nová herna. Dále bylo vybudováno nové připojení Mateřské školy na veřejnou kanalizaci.

V neděli 7. října pořádala Mateřská škola v Holohlahlavech ve spolupráci s Obecním úřadem nultý ročník DRAKIÁDY.Akce se v příjemném slunečním odpoledni účastnilo asi 20 soutěžících draků. Přes nepříznivé povětrnostní podmínky se všem drakům podařilo vzlétnout a tak každý majitel draka byl po zásluze odměněn diplomem a sladkostmi

 

18. října byla po kolotoči výběrových řízeních a získání dotací od Ministerstva místního rozvoje ve výši 1 520 000,- Kč zahájena výstavba dopravní a technické infrastruktury v ul. Lipová. Výstavbu zajišťuje vítěz výběrového řízení firma COLAS a.s. Podmínkou získání dotací bylo proinvestování 3 000 000,- Kč do konce roku 2007. Proto bylo nutné pokračovat s výstavbou i v litopadovém deštivém počasí. Za zablacené vozovky se touto cestou občanům Holohlav moc omlouváme.

5. prosince na pozvání firmy TROTINA Auto opět po dvou letech naděloval v holohlavských domácnostech Sv.Mikuláš v doprovodu čertů a Anděla ( v minulých dvou letech našel Mikuláš své útočiště v hasičské zbrojnici a budově OÚ ). Nadílku, kterou nemohl Mikuláš dětem z důvodu jejich nepřítomnosti ve svých domovechpředat, odnesl dětem do dětského domova v Jaroměři .

17. prosince doznalo okolí kostela sv. Jana Křtitele podstatné změny. Vyšlapaná a v deštivém počasíblátivá pěšinka byla nahrazena mlatovým chodníkem se zpevněným stěrkovým podložím, který vybudovala firma Novostav běhěm jednoho týdne. Finální terénní úpravy budou provedeny na jaře příštího roku, včetně zasetí trávního semene a vysázení nového stromu namísto usychající lípy, pokácené v říjnu z důvodu bezpečnosti kolemjdoucích.

Foto 2007

Obec

Kalendář akcí

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

google-play-download

app-store-download

Stavy toků

25.4.2024 16:40

Aktuální výška:

230 cm

Kontakty

Tel. starosta: 495 420 125
Mobil starosta: 725 081 260
E-mail starosta:
starosta@holohlavy.cz
Tel.účtárna: 495 422 659
Číslo účtu: 1080800319/0800
IČ: 00653446
Datová schránka ID: yera6r3

Úřední hodiny
Pondělí
07:00-12:00, 13:00-15:00
Středa
07:00-12:00,13:00-17:00