Obec Holohlavy
Obec Holohlavy
Obec Holohlavy
Obec Holohlavy

Stále se něco děje 2010PF 2010

Vážení návštěvníci internetových stránek obce Holohlavy, oddíl Stále se něco děje, ve kterém se nyní nacházíte, rekapituluje události v průběhu roku a zároveň připomíná proměny, kterými naše obec prochází a které si v dnešní uspěchané době ani nestačíme uvědomit

K 1.lednu 2010 žilo v Holohlavech 893 obyvatel

V sobotu 9. ledna přinesla vánice holohlavským občanům velkou sněhovou nadílku. Na mnoha místech v obci výška závějí činila až 90 cm. V průběhu dalších dvou týdnů připadlo další velké množství sněhu, které vytvořilo souvislou pokrývkuo výšce 40 – 50 cm. Denní teploty se ve zmiňovaném období pohybovaly hluboko pod bodem mrazu.

Sněhovou pokrývku, která zdobila obec více než jeden měsíc, pamětníci za posledních padesát let nepamatují.

25. ledna byla odstraněním lešení z věže kostela sv. Jana Křtitele dokončena první etapa její opravy.

Skutečné náklady na realizaci první etapy opravy věže činily 814 196,- Kč.

Finanční zdroje poskytly:

- Ministerstvo kultury …….…..250 000,- Kč

- Královéhradecký kraj ……....350 000,- Kč

- Obecní úřad Holohlavy ….....200 000,- Kč

30. ledna se v Kulturním a stravovacím středisku obce Holohlavy konal Babský bál pořádaný Českým svazem žen. Kapacita sálu (100 osob) byla beznadějně zaplněna.

27. února pořádalo SDH Holohlavy v Kulturním a stravovacím středisku obce Holohlavy Hasičský ples. Sál byl opět zaplněn do posledního místa.

8. března oslavil v Kulturním a stravovacím středisku obce Holohlavy Český svaz žen v Holohlavech Mezinárodní den žen. V programu vystoupily mažoretky Izabel pod vedením slečny Gabriela Kubákové . Děti z MŠ Holohlavy vystoupily s pásmem recitací a hrou na flétny.

3.dubna pořádalo neoficiální sdružení holohlavských občanů v Kulturním a stravovacím středisku Pomlázkovou veselici.

30. dubna neznámý dobrodruh udělal hrdinský čin a podpálil již v 13.30 hodin připravenou vatru pro večerní Pálení čarodějnic. „Hrdina“ tímto činem zkazil dětem radost z v naší obci již tradiční akce spojené s lampiónovým průvodem.

V průběhu června byl zrekonstruován chodník na místním hřbitově. Stará rozlámaná dlažba byla nahrazena zámkovou dlažbou typu „LEGENDA“ s odstínem „sahara“, podobným barvě materiálu použitého na hřbitovní zdi.

Nové chodníky byly také zbudovány v prostorách zahrady mateřské školy.

5. června pořádal Svaz žen ve spolupráci s Obecním úřadem Holohlavy tradiční Dětský den ve školním parku. Novinkou byla organizace soutěží, kdy za každý splněný úkol dostal soutěžící razítko do kupónu. Za vyplněný kupón dostaly děti hezkou cenu. Dětský den pomáhali organizovat členové SDH Holohlavy, KST Holohlavy a Mateřská škola. Po celou dobu akce hrála k poslechu a tanci hudební skupina MP 2. Poděkování patří všem kteří se na akci podíleli a také sponzorům.

22. července bylo zahájeno 1. kolo hlasování o vítězném návrhu znaku a vlajky obce Holohlavy.

16. srpna byla zahájena firmou SOVIS s.r.o. realizace projektu „Bezpečnostní úpravy na průjezdním úseku silnice I/33 v ul. Na Státnív Holohlavech“. V průběhu necelých dvou měsíců byly vybudovány vjezdové zpomalovací brány, odbočovací pruh do obce ze směru od Jaroměře a přechod pro chodce s dělícím ostrůvkem a výstražným osvětlením. Realizaci projektu hradilo ŘSD. Obec Holohlavy financovala zhotovení projektové dokumentace.

Celá akce byla řešena na 4 etapy s celkovou dobou uzavírek od pondělí 16. srpna 2010 do 9. října 2010

I.etapa od 16. srpna do 3. září- vjezdová brána od Hradce Králové

II.etapa od 4 září do 24.září – vjezdová brána od Jaroměře

III.etapa od 25. září do 4 října – výstavba přechodového ostrůvku

IV.etapa od 5 října do 9 října byl uzavřen vždy 1 jízdní pruh, kdy bylo prováděno v celé délce frézování části vozovky, pokládka obrusné živičné vrstvy a

vodorovné značení

5. září bylo ukončeno 1. kolo hlasování o vítězném návrhu znaku a vlajky obce Holohlavy. Hlasování se účastnilo pouze 21 osob. Proto zastupitelé na svém zasedání dne 6. září po projednání a na základě připomínek obyvatel vybralo z předložených návrhů znaku a praporu obce Holohlavy dva návrhy, které doporučilo kdopracování autorem návrhů:

  • návrh C s grafickým přepracováním hlavy mnicha
  • návrh E, kde hlava krkavce by měla být nahrazena zkříženým klasem a brkem

Současně zastupitelé pověřili místostarostu obce:

  • zveřejněním upravených návrhů na oficiálníchinternetových stránkách obce na Úřední desce
  • zajistit maximální informovanost občanů o veřejném hlasování o vítězném návrhu formou letáčků zaslaných do každé holohlavské domácnosti
  • zahájit 2. kolo veřejnéhohlasování o vítězném návrhu, kdy občané budou vybírat pouze z přepracovaných návrhů

19. září sekonal již 4. ročníkDrakiády. z dosavadních ročníků měl ten letošní nejlepší klimatické podmínky – ideální povětrnostní podmínky a slunné, relativně teplé počasí.

21. září bylo zahájeno 2. kolo hlasování o vítězném návrhu znaku a vlajky obce Holohlavy. Hlasování bylo ukončeno 4. října v 19.00 hodin.

4.října na základě veřejného hlasování schválili zastupitelé na posledním zasedání zastupitelstva obce ve volebním období 2006 – 2010 vítězný návrhobecního znaku a praporu. Vítězným návrhem se stal návrh C z druhého kola hlasování, který získal 41 hlasů z 104 možných.

12. října byla obcí Holohlavy zaslána žádost o schválení návrhu znaku a praporu obcePodvýboru pro heraldiku a vexilologii Poslanecké sněmovny parlamentu České republiky

15. a 16. října se konaly volby do zastupitelstva obce Holohlavy, kterých se zúčastnilo 437 z 724 možných voličů.

Dne 2. listopadu zaslal předseda podvýborupro heraldiku a vexilologii Poslanecké sněmovny parlamentu České republiky pan Mgr. Zdeněk Bezděčný, Ph.D.obci Holohlavy dopis s tímto potěšujícímtextem:

„Vážený pane starosto,

podvýbor pro heraldiku a vexilologiise dne 20. října zabýval vaší žádostío udělení znaku a vlajky a doporučil, aby Vám byly symboly v navrhované podobě uděleny. O této skutečnosti Vám bude doručeno rozhodnutí předsedkyně Poslanecké sněmovny“.

3.prosince se v sále Kulturního a stravovacího střediska obce Holohlavy konala Mikulášská nadílka, kde Mikuláš obdaroval všechny přítomné holohlavské děti ve věku od 2 do 10 let balíčky, které obci věnovala jako sponzorský dar firma TROTINA Auto s.r.o.. Na závěr nadílky proběhla diskotéka

Dne 6. prosince převzal starosta obce pan Miloš Malínský z rukou předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky paní Miroslavy Němcové dekret opravňující obec Holohlavy užívat znak a vlajku. Na slavnostní akt, který se konal v prostorách budovy Poslanecké sněmovny, doprovázela pana starostu členka zastupitelstva paní Zdeňka Jarinová.

Foto 2010

Obec

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29 30
1
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27
1
28 29 30 31 1 2

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

google-play-download

app-store-download

Stavy toků

28.5.2024 21:00

Aktuální výška:

229 cm

Kontakty

Tel. starosta: 495 420 125
Mobil starosta: 725 081 260
E-mail starosta:
starosta@holohlavy.cz
Tel.účtárna: 495 422 659
Číslo účtu: 1080800319/0800
IČ: 00653446
Datová schránka ID: yera6r3

Úřední hodiny
Pondělí
07:00-12:00, 13:00-15:00
Středa
07:00-12:00,13:00-17:00