Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Ukládání odpadu ve sběrném dvoře ve Smiřicích - Zderazi


 
 

V roce 2021 mohou občané Holohlav ukládat odpad ve sběrném dvoře v ul. Cukrovarská ve Smiřicích – Zderazi.

V roce 2021 bude sběrný dvůr otevřen od začátku ledna do konce listopadu.

Provozní doba sběrného dvora:          úterý    15 – 18 hodin

                                                       sobota     8 – 12 hodin

 

!!!!!! V prosinci bude sběrný dvůr uzavřen  !!!!!!

 

Při přebírání odpadu ve sběrném dvoře bude jeho obsluhou zkontrolováno, zda má občan právo předat odpad ve sběrném dvoře na základě předložení občanského průkazu s trvalým bydlištěm v obci Holohlavy a dokladu o zaplacení poplatku( poplatek za popelnice ) za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu.

Obsluha nesmí přijmout odpad od občanů, kteří nepředloží požadovaný doklad totožnosti a doklad o zaplacení poplatku

Druh shromažďovaného odpadu:

- kovový odpad - nově zřízený kontejner

- papírové, lepenkové, plastové a skleněné obaly

- pneumatiky bez ráfků

- objemné odpady ( nábytek, matrace, lino, koberce apod. )

- elektrospotřebiče

- nebezpečný odpad ( izolační a stavební materiály s obsahem azbestu )

- za poplatek – stavební suť ( směs betonu, cihel apod. ) 500,- Kč/ m3 maximálně

   v množství 1 m3

- 1 x měsíčně vždy první sobotu v měsíci tyto nebezpečné odpady: rozpouštědla,

   kyseliny, fotochemikálie, oleje, barvy, léky, autobaterie apod.

 

Uvedené druhy odpadu s výjimkou stavební suti budou od občanů Holohlav vybírány zdarma

Kompletní pravidla systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na katastrálním  území obce Holohlavy jsou zahrnuta v Obecně závazné vyhlášce č.1/2013 obce Holohlavy. Vyhláška je volně k nahlédnutí na OÚ Holohlavy nebo na internetových stránkách obce Holohlavy www.holohlavy .cz