Obec Holohlavy
Obec Holohlavy
Obec Holohlavy
Obec Holohlavy

Ukládání odpadu ve sběrném dvoře

ve Smiřicích - Zderazi


V roce 2021 mohou občané Holohlav ukládat odpad ve sběrném dvoře v ul. Cukrovarská ve Smiřicích – Zderazi.

V roce 2021 bude sběrný dvůr otevřen od začátku ledna do konce listopadu.

Provozní doba sběrného dvora:          

úterý    15 – 18 hodin

sobota     8 – 12 hodin

!!!!!! V prosinci bude sběrný dvůr uzavřen  !!!!!!


Při přebírání odpadu ve sběrném dvoře bude jeho obsluhou zkontrolováno, zda má občan právo předat odpad ve sběrném dvoře na základě předložení občanského průkazu s trvalým bydlištěm v obci Holohlavy a dokladu o zaplacení poplatku ( poplatek za popelnice ) za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu.

Obsluha nesmí přijmout odpad od občanů, kteří nepředloží požadovaný doklad totožnosti a doklad o zaplacení poplatku

Druh shromažďovaného odpadu:

- kovový odpad - nově zřízený kontejner

- papírové, lepenkové, plastové a skleněné obaly

- pneumatiky bez ráfků

- objemné odpady ( nábytek, matrace, lino, koberce apod. )

- elektrospotřebiče

- nebezpečný odpad ( izolační a stavební materiály s obsahem azbestu )

- za poplatek – stavební suť ( směs betonu, cihel apod. ) 500,- Kč/ m3 maximálně

   v množství 1 m3

- 1 x měsíčně vždy první sobotu v měsíci tyto nebezpečné odpady: rozpouštědla,

   kyseliny, fotochemikálie, oleje, barvy, léky, autobaterie apod.

Uvedené druhy odpadu s výjimkou stavební suti budou od občanů Holohlav vybírány zdarma

Kompletní pravidla systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na katastrálním  území obce Holohlavy jsou zahrnuta v Obecně závazné vyhlášce č.1/2013 obce Holohlavy. Vyhláška je volně k nahlédnutí na OÚ Holohlavy nebo na internetových stránkách obce Holohlavy www.holohlavy .cz

Info občanům

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
28 29 30 1 2 3 4
1
5 6 7 8 9 10 11
12
1
13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

google-play-download

app-store-download

Stavy toků

5.12.2022 11:10

Aktuální výška:

228 cm

Kontakty

Tel. starosta: 495 420 125
Mobil starosta: 725 081 260
Tel.účtárna: 495 422 659
Číslo účtu: 1080800319/0800
IČ: 00653446
E-mail: ou.holohlavy@iol.cz
Datová schránka ID: yera6r3

Úřední hodiny
Pondělí
07:00-12:00, 13:00-17:00
Středa
07:00-12:00,13:00-17:00